บริการ

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของเราแล้ว เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามแบบหรือตัวอย่างของลูกค้า ในระยะแรกเราจะสื่อสารกับคุณในรายละเอียด หลังจากที่สินค้าได้รับการยืนยัน เราจะให้ตัวอย่างสินค้าแก่ลูกค้าก่อนการผลิต เมื่อลูกค้ายืนยัน เราจะดำเนินการผลิต หากมีปัญหาคุณภาพใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสกรูแบบกำหนดเองหรือแบบปกติ เราจะทำการชดเชยจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ขององค์กรของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเราถึงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ